logo-agrarni-fond-white-big

Правилници 2021

sadnica-g

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку Удружењима корисника вода за наводњавање са сједиштем на подручју града Требиња за 2021. годину.

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку индивидуалним пољопривредним произвођачима са подручја града Требиња за 2021. годину

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за развој и унапријеђење пчеларске производње на подручју града Требиња у 2021. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку сточарској производњи на подручју града Требиња у 2021. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку сточарској производњи на подручју града Требиња у 2021. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средстава гранта Aграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку капиталним улагањима у производњу и прераду пољопривредних производа у 2021. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средстава гранта Аграрног Фонда Града Требиња намијењена за подршку повртарској производњи који ће се реализовати кроз додјелу расада поврћа на подручју града Требиња у 2021. години