logo-agrarni-fond-white-big

Подршка пољопривредној
производњи

Програми подршке пољопривредној производњи реализују се кроз програме додјеле пољопривредне механизације, опреме и репроматеријала за пољопривредну производњу, пчеларских пакета, живе стоке, сјеменског и садног материјала, новчаних средстава са искључивом намјеном улагања у пољопривредну производњу, бесплатне обраде земљишта и свега осталог што је пољопривредним произвођачима потребно за развој њихове производње.
Програми подршке који су реализовани у протекле три и по године:

 

Програм је превасходно намјењен незапосленим лицима са пребивалиштем на подручју града Требиња који се баве или планирају да покрену сопствену пољопривредну производњу а имају осмишљен бизнис план за одговарајућа нова улагања у пољопривредну производњу. Програм се односи на додјелу новчаних средстава, у виду мини грантова, која су пољопривредни произвођачиу обавези користити у сврху пољопривредне производње. Кроз додјелу мини грантова за набавку различите пољопривредне опреме, од механизације, музилица, до опреме за пчеларе, подржана су 73 пољопривредна произвођача у укупном износу од преко 100.000,00 конвертибилних марак. Програм је реализован, 2017. и 2018. године, а 2020. године реализација наведеног програма је у току.

Програм је намјењен свим пољопривредним произвођачима који имају регистрована пољопривредна газдинства са сједиштем на подручју града Требиња. Средства намијењена за подршку индивидуалним пољопривредним произвођачима превасходно су усмјерена на подстицање и унапријеђење производње и прераде пољопривредних производа а односила су се на нова улагања за набавку ситне механизације, набавку стоке, адаптацију и изградњу објеката, улагања у прерадђивачке капацитете, подршку у случају штета које су претрпјели пољопривредни произвођачи. Програм подршке индивидуалним пољопривредним произвођачима обухватио је директну подршку за преко 80 и индиректну подршку за преко 300 пољопривредних произвођача. Програм се реализује сваке године а укупна подршка за овај програм, у досадашњем периоду, износила је 130.000,00КМ.

Програм је реализован 2018. године кроз подршку у виду новчаних средстава за набавку грађевинског материјала у циљу доградње, реконструкције и адаптације сточарских објеката. Кроз овај програм подржана су 53 корисника а уложена средства за овај вид подршке износила су 60.000,00 КМ.

У оквиру овог програма планирана је обрада земљишта и додјела садног и сјеменског материјала и репроматеријала за кориснике који су кандидовали обраду нових (запуштаних површина). Аграрни фонд Града Требиња пољопривредним произвођачима који се обрате за подршку предвиђену овим програмом врши агротехничке мјере основне и допунске обраде (орање, дрљање, фрезање), кошење, сакупљање и балирање сијена и рад са сврдлом. Циљ подршке је повећање обрађених површина на подручју града Требиња кроз привођење намјени и уређење пољопривредног земљишта које је запуштено, а подржано је 230 пољопривредних произођача. Обрађено је 130 хектара земљишта и избушено око 1500 рупа за садице воћа. Један од циљева одобравања реализације капиталне инвестиције – Набавка трактора и пратећих прикључака 2018. године, од стране Града Требиња, јесте и могућност обухватања већег броја корисника, врсте и обима радова, те нижи трошкови реализације овог програма у будућем периоду рада и дјеловања Аграрног Фонда Града Требиња. Располажемо са два трактора са прикључцима (двобразни и тробразни плугови, приколица, дрљача, фреза, косачица, сакупљач сијена, балирка, увијач роло бала, сврдло и утоваривач). Програм се реализује сваке године а пољопривредни произвођачи имају могућност предати захтјев током цијеле године.

Програм је реализован 2018. и 2020. године, у оквиру којег смо подржали 175 пољопривредних произвођача, додјелом расада паприке и парадајза који су запосленици Аграрног фонда Града Требиња произвели у сопственом пластенику. Уложена средства за овај вид подршке износила су 15.000,00 КМ.

Дио програма је реализован јануара 2020. године, а предмет подршке је била додјела сјеменског  кромпира у циљу унапређења производње поврћа и развоја кооперантске сарадње. Кроз овај вид подршке подржано је 17 пољопривредних произвођача – коопераната. Такође, у марту 2020. године, у току вандредног стања изазваног вирусом корона, Аграрни фонд Града Требиње је обезбиједило 376 сјеменских пакета поврћа за становништво града Требиња у циљу повећања производње поврћа и обезбјеђења прехрамбене сигурности становништва. Укупна уложена средства за овај вид подршке износила су око 40.000,00 КМ, а програм је реализован у сарадњи Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Програм је намјењен пчеларима почетницима који планирају да покрену или прошире сопствену пчеларску производњу на подручју града Требиња а не посједују више од 20 пчелињих друштава. Програм је реализован 2018. и 2019. године, а у оквиру овог програма подржан је  81 пољопривредни произвођач – пчелар за шта је издвојено око 40.000,00 КМ.

Програм је намјењен регистрованим Удружењима корисника вода за наводњавање са сједиштем на подручју града Требиња са активаним статусом. Средства намијењена за подршку Удружењима корисника вода превасходно су усмјерена  на суфинансирање дијела трошкова за утрошену електричну енергију пумпних станица које користе УКВ-ови и то у износу до 40% од износа мјесечних рачуна за електричну енергију. Редовну подршку остварује осам  активних и функционалних удружења са подручја града Требиња а представља подршку за све пољопривредне произвођаче који обављају производњу на подручју коју покривају регистрована Удружења корисника вода. Процјењује се да овај вид подршке омогућује унапријеђење и повећање сигурности производње за преко 800 индиректних корисника а у досадашњем периоду у ове сврхе је издвојено преко 30.000,00 КМ.