logo-agrarni-fond-white-big

Капиталне инвестиције

НАБАВКА ЧЕТИРИ МИНИ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОТКУПНИХ СТАНИЦА

У току 2017. године извршена је набавка, монтажа и инсталирање 4 мини хладњаче на четири локације: У  МЗ Петрово Поље капацитета 90 м3, у МЗ Ластава капацитета 45 м3, у МЗ Моско капацитета 60 м3 и МЗ Струићи капацитета  90 м3. Набавком хладњача Аграрни фонд је имао за циљ да помогне пољопривредним произвођачима у пласману њихових производа и то кроз одкуп и продају производа у Херцеговачкој кући и откуп примарних пољопривредних производа (воћа и поврћa), складиштење у хладњачама и њихов даљи пласман. Укупна вриједност реализације овог капиталног пројекта износила је 120.000,00 КМ.

НАБАВКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Улагања у пољоппривредну механизацију проводи се континуирано у складу са потребама,у 2018. години  набављена је пољопривредна механизација за потребе провођења програма привођења земљишта култури и за властите потребе. Извршена је набавка следећих машина и прикључака: Трактора (Zetor Proxima 100 и ИМТ 539) са већим бројем прикључака (двобразни и тробразни плугови, приколица, дрљача, фреза, косачица, сакупљач сијена, балирка, увијач роло бала, сврдло и утоваривач,  култиватора, вадилице за кромпир (ANNA-Z), сортирке за кромпир, распрскивача вјештачког ђубрива,  аутоматска садилица за кромпир). Из буџета Града Требиња Аграрног фонда за ову намјену издвојено је преко 200.000,00 КМ.

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У СЕЛУ УШЋЕ (МЗ ЛАСТВА)

У сарадњи са Хидроелектранама на Требишњици смо покренули активности и реализовали изградњу система за наводњавање пољопривредних површина у селу Ушће, МЗ Ластва. Изграђени су резервоар капацитета 60 м3  и цјевовод дужине око 500 метара. Комплетну пројектну документацију је израдио пројектни биро ХЕТ-а. Вриједност пројекта је 8.000,00 КМ.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ

У 2019. години смо уз подршку Града Требиња набавили и инсталирали лабораторије за испитивање квалитета хране у циљу утврђивања садржаја протеина, угљених хидрата и масти, као и свих  осталих параметара неопходних за стављање производа у промет.  Тако ће сваки производ Херцеговачке куће, поред хемијске и микробиолошке анализе садржати и елементе који ће послужити за израду декларације традиционално произведених херцеговачких производа. До сада је урађено преко 500 анализа различитих производа Херцеговачке куће. Вриједност опреме је 60.000 марака.