logo-agrarni-fond-white-big

Правилници 2022.

sadnica-g

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку индивидуалним пољопривредним произвођачима са подручја града Требиња за 2022. годину

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на подршку Аграрног фонда Града Требиња намијењену за успостављање и унапријеђење инфраструктуре у рурална подручја града Требиња за 2022. годину

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средстава гранта Аграрног Фонда Града Требиња намијењена за производњу и додјелу расада поврћа на подручју града Требиња у 2022. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку Удружењима корисника вода за наводњавање са сједиштем на подручју града Требиња за 2022. годину

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средстава гранта Aграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку инвестицијама у производњи и преради пољопривредних производа на породичним пољопривредним газдинствим у 2022. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на подршку пољопривредним произвођачима по програму привођења земљишта култури, производње и додјеле садница воћа у 2022. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за подршку сточарској производњи на подручју града Требиња у 2022. години

ПРАВИЛНИК

о начину и условима остваривања права на средства гранта Аграрног фонда Града Требиња намијењена за развој и унапријеђење пчеларске производње на подручју града Требиња у 2022. години