logo-agrarni-fond-white-big

Организациона структура

organiyaciona-struktura

АГРАРНИ ФОНД

Служба општих послова

Правна служба

Општи послови

Економска служба

Стручна служба за пољопривреду

Савјетодавне услуге

Програми развоја пољопривреде

Пројекти

Служба техничких послова

Услуге обраде земљишта

Технички послови

Сектор за наводњавање

Развој система

Управљање и одржавање система

Сектор откупа и продаје производа

Откупне станице и хладњаче

Херцеговака кућа
Крајишка кућа
Трећа доб

Сектор производње

Расадничка производња

Производња у заштићеном простору

Пољопривредно добро