logo-agrarni-fond-white-big

Реализовани пројекти

Аграрни фонд Града Требиња је у досадашњем периоду рада и дјеловања активно учествовао у припреми пројектних апликација и пружио велики допринос у реализацији активности следећих пројеката:

Афирмација пољопривредних ресурса у сврху побољшања социо-економског положаја становника руралних подручја.

Пројекат су реализовали ИРБ РС и ЈУ “Агенција за развој малих и средњих предузећа” Требиње као носилац пројекта. Град Требиње и Аграрни фонд су учествовали као партнери на пројекту а крајњи корисници су незапослени пољопривредни произвођачи. Буџет пројекта био 104.481,00 КМ од чега је 26.167,05 КМ учешће Агенције за мала и средња предузећа Града Требиња а 78.313,00 КМ је обезбједила Инвестиционо-развојна банка Републике Српске. Овим пројектом је обезбијеђена директна подршка за 35 незапослених пољопривредних произвођача у виду додјеле пластеника површине 100 м2 у новчаној противвриједности од око 2.300,00 КМ.

„Мали произвођач – велики агро ресурс“

Укупна вриједност одобреног пројекта је 121.533,00 КМ, гдје је износ одобреног гранта у износу 90.581,00 КМ финансиран из средстава  Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и  одрживог локалног развоја. ЈУ “Агенција за развој малих и средњих предузећа” Требињеза мала и средња предузећа Града Требиња, као носилац пројекта, суфинансира пројекат са 30.952,00 КМ, док Аграрни фонд и Град Требиње учествују као партнери. Главна пројектна активност је набавка савременог пластеника површине 300 м2 за производњу

расада и транспортног возила (комби-хладњача), који су у другој половини 2019. године, од стране Агенције дати  запотребе Аграрног фонда Града Требиња, који су у функцији унапређења пољопривредне производње у  Требињу и одрживог коришћења хладњача и откупних станица. У пластенику се производи садни материјал тржишно тражених сорти (поврћа и воћа) за кооперанте-пољопривредне произвођаче, који би они узгојили и пласирали путем већ покренутих механизама откупа и дистрибуције Аграрног фонда. Доставно возило које смо набавили, служи за потребе лакше дистрибуције откупљеног воћа и поврћа са терена.

„Афирмација пољопривредно – образовних ресурса кроз побољшање економске ситуације с могућношћуобављања практичне наставе ученика Центра средњих школа Требиње – пољопривредни смјер-хортикултура“.

На основу овог пројекта реализована је набавка и инсталирана су 2 пластеника површине по 100 м2 по пројекту амбасаде СР Њемачке. Вриједност реализованог пројекта је 3.000,00 ЕУР-а, и представља значајну синергију образовног и практичног у сектору пољопривреде. Са Центаром средњих школа Требиње закључен је уговор о извођењу практичне наставе за школску 2019/2020. годину за ученике пољопривредних занимања и то смјер техничар – хортикултуре. Аграрни фонд Града Требиња је омогућио ученицима извођење практичног дијела наставе у пластеницима два пута седмично. Ученици су у току фебруара и марта 2020. године учествовали у заснивању расадника воћа и поврћа Аграрног фонда Града Требиња.

Оснивање Пољопривредног кластера Херцеговине – Стара Херцеговина                                                            

Аграрни фонд представља једану од најактивнијих чланица кластера, као носиоц подршке развоју и  афирмацији пољопривредне производње ове новоосноване организације. Кластер Стара Херцеговина,  основан јула 2019. године, настао је као резултат реализације пројектне активности развоја кластера у пољопривреди, у оквиру Програма развоја руралне конкурентности /РЦДП/, пројекта који се финансира из средстава Међународног фонда за рурални развој /ИФАД/, а чију имплементацију на територији Републике Српске проводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,

Кластер Стара Херцеговина је у току априла-маја 2020. године обезбиједио 206 сјеменских пакета за угрожено становништво Требиња у вриједности преко 52000,00 КМ а у циљу ублажавања негативних посљедица изазваних појавом вируса корона и обезбијеђење прехрамбене сигурности становништва.

„Директна социо – економска помоћ изузетно угроженим породицама у локалним заједницама у Босни и Херцеговини“ чију имплементацију је провела невладина организација AСБ у сарадњи са Центром за социјални рад Града Требиња и Аграрним фондом Града Требиња.

У оквиру пројекта, на подручју града Требиња, је, у току 2019. године, испоручено и монтирано 12 пластеника површине 100 м2 и 13 пластеника површине 75 м2 за социјално угрожене кориснике и вишечлане породице док је у наставку пројекта, 2020. године исту подршку остварило 5 корисника. За кориснике је обезбијеђен садни материјал за почетну производњу и обука о технологији пластеничке производње. Укупна вриједност пројекта, чији је донатор Министарство вањских послова Савезне Републике Њемачке је oкo 72.000,00 КМ а Аграрни фонд Града Требиња је у име Града Требиња учествовао суфинансирању пројекта у износу од 24.000,00 КМ.

Унапређење конкурентности у сектору пчеларства кроз повећање производње и комерцијализацију меда и пчелињих производа путем набавке нове опреме

Пројект развоја тржишне пољопривреде (ФАРМА II) којег је финанcирала Америчка агенција за међународни развој и Влада Шведске. Носиоци активности реализације Пројекта су Удружење пчелара „Леотар“ Требиње са Аграрним фондом Града Требиња као партнером а период реализације је  20.11.2017-20.11.2019. године. Подршка је реализована у виду суфинансирањa 50% вриједности набавке  потребне пчеларске опреме за чланове Удружења пчелара у вриједности од 80.000,00 КМ. У току јуна 2018. године 36 корисника, требињских пчелара и УП „Леотар“ потписали су уговоре са донаторима а након испуњавања пројектних обавеза испоручена је пчеларска опрема.

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Аграрни фонд Града Требиња је активно учествовао на припреми и реализацији Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Требиња путем прибављања писаних понуда. Додјела пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп у надлежности је локалне самоуправе, а саму процедуру додјеле проводи надлежно одјељење и комисије које формира Градоначелник.

Упослени инжењери пољопривреде Аграрног фонда Града Требиња узели су активно учешће у изради Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Града Требиња, као и у самом поступку додјеле истог и одрадили заначајне и захтјевне послове везане за увођење у посјед 27 закупаца (23 физичка лица и 4 правна лица) на површинама од око 126,6931 ха. Скупштинском Одлуком о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини

Града Требиња из јула 2020. године, прописани су начин, услови и поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Града Требиња ради обављања пољопривредне  производње, и тиме је омогућено кориштење  пољопривредног земљишта у својини Града Требиња. Већ у октобру 2020. године, завршенa је први поступак по објављеном јавном огласу.