logo-agrarni-fond-white-big

Објављен нови Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2024. години

Oбавјештавамо све пољопривредне произвођаче са подручја града Требиња да је, од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске објављен нови Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2024. години.

Представници Аграрног фонда Града Требиња су присустовали презентацији и тумачењу одредаба предметног Правилника у просторијама Ресора за пружање  стручних услуга у пољоприврди, подручне јединице Требиње, а све у циљу прикупљања информација о  условима и начину остваривања новчаних подстицаја за регистроване пољопривредне произвођаче са подручја града Требиња.

Такође, подсјећамо регистроване пољопривредне произвођаче на обавезу обавезног ажурирања података о пољопривредним газдинствима, пријаве доприноса Пореској управи, по основи регистрације газдинства, за 2023. годину, измиривање обавеза по основу накнаде за противградну заштиту за 2023. годину  како би испунили предуслове за несметано остваривање новчаних подстицаја од стране МПШиВ РС.

За детаљније информације, регистровани пољопривредни произвођачи, могу се информисати у канцеларијама Службе за развој пољопривреде Аграрног фонда Града Требиња или на линку:https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/media/vijesti/Documents/Pravilnik%20o%20podsticajima%202024.pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email